ترجمه مقاله در زمینه موقعیت و ساختار مدیریت منابع انسانی

ترجمه مقاله در زمینه موقعیت و ساختار مدیریت منابع انسانی در کانون ترجمه ملّت

ترجمه مقاله در زمینه موقعیت و ساختار مدیریت منابع انسانی را بررسی خواهیم نمود. مسئولیت های بخش منابع انسانی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد : شخصی، سازمانی و حرفه.کمک به کارکنان برای شناسایی نقاط ضعف و قوتشان؛ اصلاح کردن کاستی ها و نقص هایشان؛ و فراهم اوردن زمینه برای  بهترین مشارکتشان در سرمایه گذاری شامل مدیریت شخصی میشود. این وظایف از طریق انواع فعالیت ها مانند مرور عملکرد، آموزش و ازمایش انجام میشود.

ضمنا توسعه سازمانی بر روی پرورش یک سیستم موفق تمرکز کرده است که منابع انسانی یا دیگر منابع ها را به عنوان بخشی از استراتژی های بزرگ تجارت به اخرین درجه ارتقا دهد. همچنین این وظیفه مهم شامل ایجاد و نگهداری یک تغییربرنامه میشود که به سازمان این اجازه را میدهد که به تاثیرات داخلی و رشد و تکامل بیرونی واکنش نشان دهد.سرانجام، یک مسئولیت مدیریت توسعه حرفه ای وجود دارد. این مسئولیت شامل تطبیق افراد با مناسبترین شغل و مسیرهای کاری در داخل سازمان میشود.

مدیریت منابع انسانی و مدیران خط

عملکردهای مدیریت منابع انسانی توسط مدیران خط انجام میشود که به طور مستقیم مسئول سهم مشارکت و استفاده از گزارشات اعضای کارکنانشان هستند. ترجمه مقاله در زمینه موقعیت و ساختار مدیریت منابع انسانی از ترجمه مقاله های انجام  شده در زمینه مدیریت منابع انسانی می باشد. در سیستم مدیریت استعدادها که به صورت یکپارچه و متحد است، مدیران نقش خیلی مهمی را ایفا کرده و مسئولیت روند استخدام را به عهده دارند.آنها همچنین مسئول توسعه مداوم و حفظ کارکنان برتر هستند.

همچنین سازمان ها وظایف و کارهای مدیریت منابع انسانی را توسط اجزای مختلف بیرونی و خارجی برای تامین کنندگان خارجی و فروشندگان انجام میدهند.وظایفی که اغلب بیرونی و خارجی هستند،زمان و انرژی منابع انسانی را از دسته فعالیت هایی که بیشترین ارزش استراتژیک شرکت را دارد، میگیرد.

این برون سپاری اغلب وظیفه صورت پرداخت را هم در برمیگیرد، اما فروشندگان و مشاوران خارجی به سازمان در بسیاری از موارد میتوانند کمک کنند.

کانون ترجمه ملت ترجمه مقاله در زمینه های مختلف را به مترجمان متخصص و مجرب در آن حوزه می سپارد. ترجمه مقاله در زمینه موقعیت و ساختار مدیریت منابع انسانی از نمونه ترجمه های انجام شده در زمینه مدیریت منابع انسانی می باشد.

به طور مشخص، بسیاری از بخش های منابع انسانی بررسی سابقه، مزایای مدیریت، اموزش، کارکنان موقت ، و تولید دفترچه راهنمای کارمند، دستورعمل های بیمه نامه و برنامه های عملی مثبت را بررسی میکنند.

  تغییر تمرکز مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی یک عملکرد سازمانی است که راهنمایی و مشاوره را فراهم میکند و با همه موضوع های مربوط به افراد داخل سازمان سر و کار دارد و  همینطور به جبران خسارت، استخدام، مدیریت اجرایی، توسعه سازمان، امنیت، سلامتی ، مزایا، انگیزه کارمند، ارتباط ، مدیریت و آموزش رسیدگی میکند.

مدیریت منابع انسانی همچنین یک رویکرد استراتژیک و جامع برای مدیریت مردم و فرهنگ محل کار و محیط اطراف است. یک مدیریت منابع انسانی موثر، به کارمندان قابلیت همکاری موثر و پربار در مسیر کلی شرکت و اجرای اهداف سازمان را میدهد.

مدیریت منابع انسانی از کارکنان، مدیریت و نقش های معامله ای سنتی که به طور چشم گیری برون سپاری شده است ، دوری میکند.از مدیریت منابع انسانی حالا انتظار میرود که برای استفاده استراتژیک از کارکنان ارزش قایل شود و تضمین دهد که برنامه کارکنان معرفی و در راه های مثبت سنجیده که بر تجارت تاثیر میگذارد، اجرا شود.

انتظار جدید از منابع انسانی

کارکنان منابع انسانی به عنوان الویت ها و نیازها از مدیران اجرایی دستورهارا دریافت کردند.حالا از منابع انسانی انتظار میرود که در جایگاه اجرایی بنشیند و فرایندها و رویکرد ها وراه حل های تجارت را که توانایی افراد سازمان را برای مشارکت موثر بهبود میدهد را سفارش دهد.

نقش جدید مدیریت منابع انسانی راهنمایی استراتژیک و معیارها و اندازه گیری های مدیریت منابع انسانی به منظور نشان دادن ارزششان را شامل میشود.

کارکنانی که در منابع انسانی کار میکنند باید ارزش خود را نشان دهند با امن نگه داشتن کارفرما و شرکتشان از پرونده ها و هرج و مرج های محل کار. آنها باید یک عمل متعادل سازی در راستای  کمک و خدمت رسانی به همه سهامداران شرکت مانند: مشتریان، مجریان کار، صاحبان، کارکنان ، مدیران و سهامداران انجان دهند.

دست کم گرفتن اهمیت وظیفه مدیریت منابع انسانی مدرن و تاثیر گذاردر یک سازمان کار دشواری است.

کارمندی که از منابع انسانی بیست سال قبل بازنشسته شد،امروزه  شایستگی و توانایی بهترین سازمان های مدیریت منابع انسانی را به رسمیت نمیشناشد. شما میتوانید تصمیم بگیرید که عملکرد مدیریت منابع انسانیتان را از روز های تاریک به نور ببرید، سازمان هایی که این کارا انجام میدهند، بهترین خدمت کنندگانند.

جهت سفارش ترجمه مقاله کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *