شکل در حال تغییر مدیریت منابع انسانی

شکل در حال تغییر مدیریت منابع انسانی در دنیای امروز

شکل در حال تغییر مدیریت منابع انسانی را مورد بررسی قرار می دهیم. مدیریت منابع انسانی شامل رویکردهای استراتژیک و جامع به مدیریت افراد، فرهنگ و محیط کاری می شود.

نقش افراد حرفه ایِ منابع انسانی این است که اطمینان حاصل کنند مهمترین دارایی یک شرکت-یعنی سرمایه ی انسانی آن-از طریق ایجاد و مدیریت برنامه ها، سیاست ها و رویکردها، تقویت شده و پشتیبانی می گردد. این افراد، از طریق روابط کارآمد کارمند-کارفرما یک محیط کاری مثبت را ایجاد می کنند.

تفکر غالب در شکل در حال تغییر مدیریت منابع انسانی این است که کارمندانی که در معرض مدیریت منابع انسانی کارآمد قرار می گیرند قادر خواهند بود به طور کارآمدتر و سودمندتری به جهت گیری کلی یک شرکت کمک نموده و در نتیجه تضمین کنند که اهداف آن کسب و کار تحقق پیدا خواهند کرد.

امروزه گروه مدیریت منابع انسانی مسئولیتی فراتر از مدیریت پرسنل سنتی یا وظایف اجرایی به عهده دارد. اعضای یک گروه مدیریت منابع انسانی تمرکز بیشتری بر افزودن ارزش به استفاده ی استراتژیک از کارمندان و تضمین این نکته که برنامه های کارمندی به صورت مثبت و قابل سنجشی بر کسب و کار تاثیر می گذارند، دارند.

در مقاله ای که در آگوست 2014 توسط شرکت رسانه ای و مجله ی آمریکایی فوربز (Forbes) انجام گرفت،شکل در حال تغییر مدیریت منابع انسانی در دنیای امروزی بررسی گردید. به این نکته پی برده شد که گروه های منابع انسانی بر روی چیزهایی تمرکز می کردند که هیچ ارزش واقعی را به سازمان هایی که حالت انفعالی و غیر خلاقانه داشته و از درک اولیه ی کسب و کار محروم هستند، اضافه نمی کنند. از سوی دیگر، حرفه ای های منابع انسانی که می خواهند به عنوان شرکای تجاری واقعی شناخته شوند باید به خود همچون افرادی در کسب و کار نگاه نمایند که در زمینه ی منابع انسانی تخصص دارند و نباید بپندارند که افرادی در منابع انسانی هستند که یک کسب و کار را توصیه می کنند.

مدیران منابع انسانی و شرکای تجاری امروزی باید مکانیسم حرفه ی مورد نظر را درک کرده و قادر باشند که زبان مدیران کسب و کار را به راحتی صحبت کنند تا بدین طریق بتوانند تاثیر سنجش شده و اثبات شده ای بر اهداف کسب و کار داشته باشند.

برنامه کاری گروه مدیریت منابع انسانی امروزی

بنا بر مقاله  فوربز، گروه مدیریت منابع انسانی امروزی باید تلاش های خود را بر روی پنج حوزه ی ضروری متمرکز کنند:

تعریف و سازگار کردن هدف سازمانی: کارمندان یک شرکت باید بتوانند به طور شفاف بیان نمایند که شرکت مورد نظر به چه منظوری وجود دارد تا بدین طریق بتوان به یک سازمان هدفمند، پایدار و دارای عملکرد بالا دست یافت. همچنین کارمندان باید درک کنند که چگونه تلاش هایشان به هدف سازمان مرتبط شده و یا با آن سازگار می شوند. ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی از خدمات کانون بشمار می رود.

استخدام ماهرترین افراد از طریق ایجاد کردن، بازاریابی و فروش یک گزارش ارزش کارمند (EVP): بازاریابی اشتباه و تصورات غلط درباره ی یک سازمان از دلایل اصلی شکست رابطه ی کارفرما-کارمند هستند. در نتیجه، شرکت ها باید یک گزاره ی ارزش کارمند صحیح و دقیق را ایجاد کرده، بازاریابی نموده و به فروش رسانند تا بدین طریق کارمندان بالقوه گمراه نشوند.

تمرکز بر نقاط قوت کارمند: شرکت ها باید بسیار تلاش کنند تا آنچه را که داوطلبان و کارمندان به بهترین شکل انجام می دهند درک نمایند و آنها را در نقش هایی قرار دهند که تا حد ممکن از نقاط قوتشان استفاده شود.

ایجاد سازگاری سازمانی: دستاوردها باید با اهداف سازمان سازگار باشند تا یک سازمان موفق و پایدار ایجاد شود.

سنجش درست چیزهای مشابه: همه ی دپارتمان ها و کارمندان داخلی باید چیزهای مشابهی را مورد سنجش قرار دهند تا یک نتیجه ی سازمانی قطعی بدست آمده و اطمینان حاصل شود که همگان از جایگاه سازمان در همه ی زمان ها آگاهی دارند.

جهت سفارش ترجمه کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *