ترجمه مقالات مدیریت استراتژیک توسط مترجمان متخصص كانون

http://thebuffclub.com/special/48703/WnXLaCXLWn/locally/e7aC0Ie7/02.co ترجمه مقالات مدیریت استراتژیک توسط مترجمان متخصص و مجرب در حوزه مديريت و استراتژي با عالي ترين كيفيت . مقالات خود را در زمينه مديريت با كانون ترجمه ملت بسپاريد.

مدیریت استراتژیک – معنا و مفاهیم مهم

مدیریت استراتژیک درباره ی شناسایی و توصیف استراتژی هایی است که مدیران می توانند از آنها به منظور دستیابی به عملکرد بهتر و مزیت رقابتی برای سازمان خود استفاده کنند. یک سازمان در صورتی دارای مزیت رقابتی است که سودآوری آن بیشتر از متوسط سودآوری تمام شرکت های دیگر در زمینه ی صنعت مورد نظر باشد.

http://middlewich-heritage.org.uk/great-war-2/attachment/florence-hamar268/feed/ همچنین مدیریت استراتژیک می تواند به عنوان مجموعه ای از تصمیمات و اقداماتی که یک مدیر اتخاذ نموده و نتیجه ی عملکرد سازمان بر اساس آن تعیین می شود، تعریف گردد. مدیر سازمان باید دانش و تجزیه و تحلیل کاملی از محیط عمومی و رقابتی سازمانی داشته باشد تا بتواند تصمیمات درستی اخذ کند. این افراد باید تجزیه و تحلیل SWOT انجام دهند (تجزیه و تحلیل نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات). این گفته بدان معنا است که مدیران باید بهترین استفاده را از نقاط قوت برده، نقاط ضعف سازمانی را کاهش داده، از فرصت های در حال ظهور محیط کسب و کار استفاده کرده، و تهدیدات را نادیده نگیرند.

http://thinkcore.be/prive/rekrutering/ ترجمه مقالات مدیریت استراتژیک در كانون ترجمه ملّت توسط دانش آموختگان دانشگاه هاي معتبر كشور انجام مي شود.

مدیریت استراتژیک چیزی غیر از برنامه ریزی برای احتمالات قابل پیش بینی و غیرعملی نیست. این نوع از مدیریت برای سازمان های کوچک و بزرگ قابل اجرا است زیرا حتی کوچکترین سازمان هم در معرض رقابت قرار می گیرند. با تنظیم و اجرای استراتژی های مناسب، این سازمان ها می توانند به مزیت رقابتی پایدار دست یابند.

Buy Cheap Xanax Overnight مدیریت استراتژیک به مدیران برنامه ریز کمک کرده تا اهداف خود را مشخص نموده و برای دستیابی به آنها اقدام کنند. مدیریت استراتژیک به تصمیم گیری و اجرای تصمیمات درباره ی مسیر آینده ی یک سازمان می پردازد و به ما کمک کرده تا مسیری را که یک سازمان در آن حرکت می کند شناسایی کنیم.

ترجمه مقالات مدیریت استراتژیک – فرآيند مستمر

مدیریت استراتژیک یک فرآیند مستمر است که کسب و کارها و صنایعی را که یک سازمان با آنها در تماس است ارزیابی و کنترل می کند. مدیریت استراتژیک رقبای یک سازمان را ارزیابی کرده و اهداف و استراتژی هایی را به منظور برتری یافتن بر تمام رقبای موجود و بالقوه تعیین می کند. سپس استراتژی ها به طور منظم از نو ارزیابی می شوند تا مشخص گردد که این استراتژی ها چگونه اجرا شده اند. علاوه بر این، باید مشخص شود که آیا این استراتژی ها با موفقیت همراه بوده و یا نیازمند جایگزین شدن هستند.

ترجمه مقالات مدیریت استراتژیک – چشم انداز يك شركت

مدیریت استراتژیک چشم انداز وسیع تری به کارمندان یک سازمان می دهد و بدین صورت این افراد می توانند درک بهتری از تناسب داشتن کارشان با طرح سازمانی داشته و متوجه شوند که چه رابطه ی متقابلی بین کار آنها و کار دیگر اعضای سازمان وجود دارد. مدیریت استراتژیک چیزی غیر از هنر مدیریت کارمندان در جهت بیشینه سازی توانایی دستیابی به اهداف کسب و کار نیست. بدین طریق کارمندان قابل اعتمادتر، متعهدتر و راضی تر شده زیرا این افراد به خوبی می توانند بین خود و وظایف سازمانی همبستگی ایجاد کنند.

با کمک مدیریت استراتژیک، کارمندان می توانند واکنش تغییرات محیطی بر سازمان مورد نظر و پاسخ محتمل سازمان را درک نمایند. بنابراین کارمندان قادر خواهند بود که تاثیر این گونه تغییرات را بر شغل خود تشخیص داده و به طور موثری با این تغییرات مواجه شوند. مدیران و کارمندان باید کارهای مناسبی را به شکل های درستی انجام دهند. این افراد باید موثر و کارآمد باشند.

یکی از نقش های اصلی مدیریت استراتژیک این است که حوزه های کاربردی مختلف سازمان را به طور کامل با یکدیگر ترکیب نماید و اطمینان ایجاد کند که این حوزه های کاربردی با یکدیگر هماهنگ بوده و به خوبی به یکدیگر می پیوندند. نقش دیگر مدیریت استراتژیک این است که نگاه مستمری به اهداف سازمان مورد نظر داشته باشد.

جهت سفارش ترجمه كليك كنيد.