ترجمه متون علمی و فنی

ترجمه متون علمی و فنی – بخش دوم

ترجمه متون علمی و فنی دومین بخش اصلی در زمینه ی نظری به ترجمه ی متون علمی و فنی اختصاص می یابد. همانطور که از عنوان بر می آید، فصل 2 به ترجمه و هر آنچه که به آن مرتبط است اختصاص خواهد یافت. در ابتدا، نظریه های معاصر در زمینه ی ترجمه، اهداف و نتایج آنها مشخص شده و مورد بحث قرار خواهند گرفت. پس از بحثی کوتاه و مختصر در زمینه ی نظریه های ترجمه و علی الخصوص مقوله های اصلی آن، به اصول اساسی ترجمه پرداخته خواهد شد. از دیدگاه بنده، این اصول بسیار کلی بوده اما با توجه به سبک های مختلف، داشتن یک سری قوانین مشترک که همه ی مترجمین باید از آن تبعیت کنند فکر خوبی می باشد.

بنابر گفته هاتیم و میسون (Hatim and Mason) (1990,2)، “ترجمه، آزمون مفیدی برای بررسی کل مقوله نقش زبان در زندگی اجتماعی است. با ایجاد یک عمل جدید ارتباطی از یک عمل ارتباطی موجود، مترجمین ناگزیر تحت فشار عادت اجتماعیشان عمل می کنند درحالیکه به طور همزمان تلاش می ورزند که به انتقال معنا بین تولیدکننده ی متن زبان مبدا (ST) و خواننده ی متن زبان مقصد (TT)، که هر یک در چارچوب های اجتماعی مختلف مخصوص به خود وجود دارند، کمک نماید.” (Hatim, Mason 1990,1)

کریستین نورد (Christian Nord) (2005,32) ترجمه را به عنوان تولید یک متن مقصد کاربردی که رابطه ی خود را با یک متن منبع، که بر اساس عملکرد مورد نظر و یا درخواست شده ی متن مقصد تعیین می شود، حفظ می کند (هدف ترجمه).

ترجمه متون علمی و فنی – بررسی معیار کارآمدی

ترجمه متون علمی و فنی و ترجمه مقاله این امکان را فراهم می کند که یک عمل ارتباطی شکل گیرد. این ارتباط بدلیل موانع زبانشناختی و فرهنگی موجود بدون ترجمه امکان پذیر نمی باشد. کارآمدی، مهمترین معیار ترجمه در نظر گرفته می شود. این معیار تنها معیار موجود نیست. بین متن مبدا و مقصد باید ارتباط مشخصی برقرار باشد. در نتیجه، مطمئنا مترجم به صورت دوطرفه نسبت به موقعیت متن مبدا و مقصد متعهد بوده و در مقابل فرستنده ی متن زبان مبدا و دریافت کننده ی متن زبان مقصد وظیفه ای را بر دوش دارد. کریستین نورد این تعهد و وظیفه شناسی را “وفاداری” می نامد. (Nord, 2005, 32)

من با کریستین نورد موافقم که کارآمدی هم برای متن مبدا و هم برای متن مقصد مهم است. در نتیجه، یک مترجم باید نسبت به هر دو متن تعهد داشته باشد و نتیجه ی این ارتباط چیزی بیش از ترجمه ی مکانیکی است. وفاداری فقط یک اسم است برای رابطه ی بین ترجمه و مترجم.

جهت سفارش ترجمه کلیک کنید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *